Den naturlige lekeplassen

Naturlig lek - naturlige materialer

Lekeapparater utviklet av Høyt & Lavt Parksystem legger til rette for sosial lek og trening for alle. Våre lekeplasser stimulerer og inspirerer til fri lek, bevegelse, motorisk utvikling og sosial aktivitet. Vi kan også levere lekeplassene etter lekeplassnormen.

Lekeplass hexagon

Pris fra 500 000 eks mva

Lekeplass og hinder som bygges på stolper er et godt valg for deg som har terreng med åpne plasser uten solide trær. Den kan bygges som enkel eller dobbel hexagon. Totalt kan vi bygge 8 apparater per hexagon.

Lekeplass i skog

Pris fra 250 000 eks mva

Lekeplass og hinder i trær er et godt alternativ for deg som har et skogområdet med solide trær. Vi tilpasser lekeplassen til ditt område og terreng. Dette gjør at ingen lekeplass blir helt lik. En typisk lekeplass på denne størrelsen inneholder 8 – 10 apparater. Fallunderlaget er normalt terrenget på stedet med tilpasninger.

Lekeplass i stolper

Pris fra 250 000 eks mva

Lekeplass bygget i stolper er et godt alternativ for deg som har et åpent område, men som samtidig trenger å ta hensyn til terrengets utforming. Stolpene graves eller støpes og må ha noe bardunering. Typisk størrelse på disse lekeplassene er 8 – 10 apparater og kan kombineres med zipline.

Byggeperioden vil variere utifra størrelsen på prosjektet.

Vi kan også inngå en årlig serviceavtale. Dette inkluderer kontrollrapport og enkelt vedlikehold. Skifte av deler kommer i tillegg.

Grunnarbeid, binge med bark og reise/transport kommer i tillegg.

Våre apparater er solide og kan brukes hele året uansett vær. De er ikke statiske og det gir spennende muligheter, stimulerer til fantasi og kreativitet. Alle leke-og oppholdsareal utformes og tilpasses behovet for din målgruppe, som for eksempel; skoler, barnehager, parker eller boligområder.

Vi bygger i naturlige og slitesterke materialer og tar utgangspunkt i området dere har. 

Alle design som gjøres formes til området dere har. 

  • Anlegget designes og utvikles etter terreng, behov og budsjett
  • Apparatene kan bygges naturlig i trær eller i stolper
  • Apparatene gir muligheter for å klatre, henge, slenge seg og ha zipline
  • Området blir en sosial møteplass
  • Vi tar gjerne befaring på stedet, men kan alternativt bruke kart
  • Etter befaringen utarbeider vi skisser, elementlister og et tilbud
  • Vi bistår også med vedlikeholdsarbeid, videre utvikling av anlegg og nødvendig dokumentasjon

Førstegangsbefaring

Vi bidrar med vår erfaring til å utnytte mulighetene for lekeplassen med klatreapparater og hinderbaner i ditt område. Du får et forslag til løsninger og aktuelle hinder, sammen med et tilbud på komplett leveranse. Dette gir deg en god oversikt over hva etableringen vil innebære både økonomisk og praktisk. Skal du for eksempel søke om midler eller skaffe finansiering er dette et meget godt grunnlagsmateriale.

Byggeperiode 

Det må normalt beregnes 1- 3 uker for montering. Det gjennomføres også testing av anlegget og opplæring av driftsansvarlige. Fra man bestemmer seg til anlegget er 100% klart bør man beregne minimum 2 måneder.

Ta kontakt med oss for ett uforpliktende tilbud, service eller andre spørsmål

Bilde av Stein Ivarr
Stein Ivar

Teknisk ansvarlig og parkdesigner
+47 950 53 165
post@parksystem.no

Referanser