Bygge Zipline

Vi bygger ziplinen du ønsker deg til ditt området for spennende aktiviteter.

Zipliner er en av våre spesialiteter i Parksystem. Vi bygger alt fra enkle zipliner for lekeplasser, til lengre varianter i klatreparker eller som enkeltående spektakulære zipliner som blir en stor attraksjon i seg selv. 

Vi bygger zipliner som er:

  • Enkle zipliner med 10m line og 3% fall på en lekeplass, til 700m lange med bremsesystem
  • Parallelle zipliner
  • Høyhastighetszipliner med fall på opptil 30% og hastigheter på over 180km/t
  • Bygget i trær, på stolper eller i fjell
  • Alle beregninger gjøres av kyndige ingeniører
  • Flymerking
  • Bygges i henhold til internasjonale og nasjonale standarder

Leveransen

Førstegangsbefaring

Vi gjør et grovdesign og ser på muligheter i området du ønsker å bygge en zipline. Du får levert prinsippskisser, en budsjettkalkyle og en beskrivelse av leveransen. Dette gir deg en god oversikt over hva prosjektet vil innebære både økonomisk og praktisk. Skal du for eksempel søke om midler eller skaffe finansiering er dette et veldig godt grunnlagsmateriale. Vi leverer zipliner montert i trær, på stolper eller i fjell.

Byggeperiode for zipline

Vi bygger ziplinen ihht internasjonale og nasjonale standarder. Hvor lang tid det tar å montere ziplinen avhenger naturligvis av flere faktorer som terreng, monteringssted (trær, fjell, stolper) og andre hensyn som eventuelt må tas i det aktuelle terrenget. Normalt beregnes det 1- 2 uker for montering. Det gjennomføres også testing av ziplinen(e), opplæring av driftsansvarlig og til slutt inspeksjon av offentlige myndigheter for utstedelse av sikkerhetssertifikat. Dette må på plass før du kan åpne for gjester. Fra du bestemmer deg til anlegget er 100% klart bør du beregne minimum 2 måneder.

Etablering av rutiner, opplæring av driftsleder

Det er et krav fra offentlige myndigheter at driftsleder har nødvendig kompetanse for drift av anlegget. Vi har utviklet et eget internkontrollsystem for drift av zipliner (og opplevelsesbaserte tjenester) som gir deg som driver god oversikt over driftsrutiner med sjekklister og instrukser for ulike funksjoner. Vi gir nødvendig opplæring for å tilfredsstille offentlige krav dersom dette ikke er på plass fra før. Håndboka kan lett integreres og benyttes til andre aktiviteter som inngår i driften. Vi tar også imot ansatte som hospiterer hos oss før du starter egen park. Dette gir nyttige erfaringer før du skal i gang selv. Vi kan også stille med erfarne instruktører fra oss som en støtte i startfasen – svært nyttig i en etableringsfase hvor mye er nytt. Med andre ord, vi tar kvalitet og sikkerhet på alvor og vil legge alt til rette for at besøkende og drivere skal få en best mulig opplevelse.

Godkjenning av offentlig myndighet

Jernbanetilsynet er offentlig myndighet for klatreparker og zipliner i Norge. Denne type installasjoner kommer inn under Tivoliloven og du kan ikke drive et anlegg lovlig uten driftstillatelse og ansvarsforsikringer.

Kontakt oss

Er du interessert i mer info kontakt oss her.

Ta kontakt med oss for ett uforpliktende tilbud, service eller andre spørsmål

Bilde av Stein Ivarr
Stein Ivar

Teknisk ansvarlig og parkdesigner
+47 950 53 165
post@parksystem.no