Bygge klatrepark

I over 10 år har vi bygd og driftet store og små klatreparker i Norge og utlandet.

Førstegangsbefaring

Etter vår befaring får du et grovdesign for ditt område. Du får også med prinsippskisse, budsjettkalkyle og en generell beskrivelse av vår leveranse. Da vil du få en god oversikt over hva byggingen vil innebære både økonomisk og praktisk. Dette er også et godt grunnlag videre hvis du skal søke om midler eller skaffe finansiering. 

Vi bistår gjerne i arbeidet med reguleringsplaner og godkjenninger lokalt.

Komplett design og budsjett for bygging

Vi gjør et komplett design av hele klatreparken med oppmåling av løyper, valg av apparater og organisering av parken. Design og utforming er noe av det viktigste i forbindelse med etablering av en klatrepark. Et design skal sørge for gode opplevelser for besøkende, en klatrepark som er sikker og velfungerende, og som tar hensyn til optimal ressursbruk for drift.

Byggeperiode klatrepark

Vi bygger klatreparken ihht. internasjonale og nasjonale standarder. Hver park er unik og «custom made». Hvor lang tid det tar å ferdigstille parken avhenger naturligvis av størrelsen, men også type trær, klima og andre hensyn som eventuelt må tas i det aktuelle terrenget. Det må normalt beregnes 6-10 uker hvor vi stiller med et team på 6-10 personer som jobber kontinuerlig. Det gjennomføres testing av parken, opplæring av driftsansvarlig og til slutt inspeksjon av offentlige myndigheter for utstedelse av sikkerhetssertifikat før man kan åpne for gjester. Fra du bestemmer seg til parken er 100% klar bør du beregne minimum 6 måneder.

Utvikling av ditt anlegg

En svært viktig del av etableringen som både har betydning for opplevelsen til besøkende, sikkerhet og ressursbruk i parken, er utforming av terrenget i parken med stier, opplæringsstasjoner, oppholdsplasser, m.m. Vi har gjort oss mange nyttige erfaringer på dette området og jobber stadig med utvikling og forbedring i tett dialog med våre besøkende og samarbeidspartnere.

Etablering av rutiner og opplæring av ansatte

Det er et krav fra offentlige myndigheter at driftsleder har nødvendig kompetanse for drift av anlegget. Vi har utviklet et eget internkontrollsystem for drift av klatreparker (og opplevelsesbaserte tjenester) som gir deg som driver god oversikt over driftsrutiner med sjekklister og instrukser for ulike funksjoner. Vi gir nødvendig opplæring for å tilfredsstille offentlige krav dersom dette ikke er på plass fra før. Håndboka kan lett integreres og benyttes til andre aktiviteter som inngår i driften. Vi har gjerne ansatte fra dere som hospiterer hos oss før dere starter egen park, dette gir nyttige erfaringer før dere skal i gang selv. Vi kan også stille med erfarne instruktører fra oss som en støtte i startfasen – svært nyttig i en etableringsfase hvor mye er nytt. Med andre ord – vi tar kvalitet og sikkerhet på alvor og vil legge alt til rette for at de besøkende skal få en best mulig opplevelse.

Godkjenning av offentlig myndighet

Jernbanetilsynet er offentlig myndighet for klatreparker og zipliner i Norge. Denne type installasjoner kommer inn under Tivoliloven og du kan ikke drive et anlegg lovlig uten driftstillatelse og ansvarsforsikringer.

Oppfølging og vedlikehold

Drift av anlegg krever kontinuerlig oppfølging, utvikling og oppfølging. Som en del av internkontrollhåndboka har vi tilrettelagt for dette med rutiner og systemer. Vi er proaktive og planlegger årlige kontroller av park og utstyr slik at dette blir gjennomført i tide før årlig åpning. Vi kan også ta på oss kontroll og vedlikeholdsoppdrag for andre parker og installasjoner på forespørsel.

Høyt & Lavt Klatrepark

En naturlig del av en etablering av din klatrepark er om du eller vi ønsker å integrere klatreparken som en del av nettverket til Høyt & Lavt Klatreparker.

Ta kontakt med oss for ett uforpliktende tilbud, service eller andre spørsmål

Bilde av Stein Ivarr
Stein Ivar

Teknisk ansvarlig og parkdesigner
+47 950 53 165
post@parksystem.no