Slik søker du om støtte til lekeplass på 1, 2, 3

Er du på jakt etter midler og støtte til å oppgradere eller bygge en ny lekeplass? Da er du kommet til rett sted! Her får du tips som hjelper deg i prosessen med å søke om støtte til ditt lekeplassprosjekt. 

Støtte til lekeplass

Du kommer langt med viljen til å utrette noe! Det å søke støtte til lekeplass trenger ikke være en komplisert prosess. Mange kommuner tilbyr enkel veiledning og informasjon om tilskuddsordninger for utendørsaktiviteter i lokalsamfunnet. Du kan kontakte kommunen eller fylkeskommunen der du bor, og få hjelp til å forstå søknadprosessen og hvilke muligheter som finnes for deg og ditt prosjekt. 

Er du usikker på hva slags støtte ditt lekeplassprosjekt kvalifiserer til?

Sjekk denne oversikten. 

Her du søke om støtte til lekeplass

Du kan også selv utforske tilgjengelige støtteordninger som kan realisere ditt prosjekt her: 

3 tips når du skal søke om midler

Når du vet hvor du skal rette søknaden om støtte, er det på tide å gå i gang med selve søknadsskrivingen. Det er et par punkter som er viktige å huske på, så her oppsummerer vi de tre viktigste punktene for deg. 

1. Få oversikt – allier deg med flere

En god start er å samle alle som ønsker å være involvert i prosjektet. Hvorfor? Flere hoder tenker bedre enn ett! Bruk gjerne godeidrettsanlegg.no og Idrettsforbundets rapport om aktive møteplasser som inspirasjon. Her finnes det mye informasjon og ideer til utvikling av idretts- og nærmiljøanlegg. 

Oversikt: 

Ha en tydelig plan for hvem som er målgruppen til prosjektet, plassering av lekeplassen og hvilken leverandør som skal brukes. 

Finansiering: 

Sondér terrenget og finn ut hvilke organisasjoner og virksomheter som kan bidra med finansiering. Sett deg inn i hva du kan søke på, søknadsfrister og ulike dokumentasjonskrav. 

Dokumentasjon: 

Før du skriver søknaden om midler til ny lekeplass, er det viktig at du har samlet all nødvendig dokumentasjon.

Dette inkluderer:

  • Kart og plantegninger som viser beliggenheten, hva som skal bygges og størrelsen på lekeplassen. Tegningene må også vise at universell utforming er ivaretatt.  
  • Oversikt over tilstøtende områder som kan benyttes i, eller påvirkes av prosjektet. 
  • Skriftlige avtaler eller tillatelser om bruksrett fra eventuelle grunneiere eller andre involverte. 
  • Tilbud/kostnadsoversikt fra relevante leverandører. 

2. Lag et godt budsjett

Et godt budsjett gjør det lettere å overbevise tilskuddsgivere om at de bør innvilge støtte til lekeplassen. Budsjettet gjør det også enklere å rapportere om midlene i etterkant, fordi du allerede har god oversikt over kostnadene.

Kostnader før og etter

Ha en plan for fullfinansiering: vis hvordan du skal dekke kostnader til større eller mindre vedlikehold, uten tilskudd. Det er ingen som sier at vedlikeholdet må dekkes av et årlig kakelotteri, men det er viktig at du har en plan for hvordan vedlikeholdet skal dekkes. Midler til vedlikehold kan du søke om senere. 

Få priser fra ekspertene

Seriøse leverandører gjør mye av grunnarbeidet for deg – de gir deg full kostnadsoversikt (forberedelser, materialer, arbeidskraft og utstyr), og i mange tilfeller også generell oversikt over drift- og vedlikeholdskostnader. 

Dugnad er ikke gratis

Husk å legge inn kostnadene for alle dugnadstimene du og gjengen din legger ned i prosjektet. Disse timene skal verdiberegnes av en fagperson. Spør leverandøren av lekeplassen om de kan hjelpe deg med å verdiberegne disse timene. 

3. Skriv en overbevisende søknad

Det er viktig å få frem hva, hvor, hvordan og ikke minst – hvorfor nettopp denne lekeplassen skal få støtte.

Hva: 

Vær tydelig på hvem som er målgruppen for prosjektet og hva som er bakgrunnen for søknaden. Få frem hva som er situasjonen per dags dato, og hva du ønsker å utrette med prosjektet. Har du store planer kan det være lurt å skrive inn langsiktige mål og delmål, men vi anbefaler at du søker på ett og ett prosjekt av gangen. For eksempel kan du søke om tilskudd til lekeplass fra Høyt & Lavt Parksystem i én søknad, deretter til ballbinge fra en annen leverandør i en ny søknad. 

Hvor? 

Det er viktig å inkludere beliggenheten for lekeplassen, slik at tilskuddsgiverne får et  klart bilde av hvor prosjektet blir plassert og realisert. Sørg derfor for å ha en grundig beskrivelse av lekeplassen — inkludert detaljer om design, tema, sikkerhetsstandarder og eventuelle unike funksjoner som gjør den aktuell for målgruppa. 

Hvordan? 

Legg ved en handlingsplan med konkrete tiltak over hva som skal gjøres, og hvordan du skal gå frem for å få bygget lekeplassen. Hvis tanken er at lekeplassen er en del av et større prosjekt eller rehabiliteringsarbeid, bør dette tas med i  søknaden slik at helheten kommer frem. 

Hvorfor?

Få frem ditt unike “selling point” – altså hvorfor nettopp dette prosjektet skal bevilges midler. Her er det viktig å få frem hva prosjektet vil føre til og hva slags betydning det vil ha for barna og nærmiljøet, og hvilken påvirkning det vil ha på den nåværende situasjonen du har beskrevet innledningsvis i søknaden.

Lekeplass for barn med klatreløyper i naturlige materialer

Parksystem lekeplasser – klatrepark i miniformat 

Hvordan gjør vi det hos Høyt & Lavt Parksystem? 

Vi tilbyr lekeplassløsninger for et bredt spekter av kunder – fra barnehager, skoler, velforeninger til  eiendomsutviklere og private kunder. Vårt arbeid dekker hele prosessen, fra idé og søknadsprosesser til ferdigstillelsen av lekeplassen og årlig service. 

Prosessen starter med at vi tar en befaring sammen med deg som kunde og gjør en grundig behovsanalyse. Her tilpasser vi lekeplassen etter målgruppens behov, og sørger for at lekeplassen passer inn i det aktuelle terrenget eller området. Vi gir deg forslag til passende løsninger og elementer samt et tilbud på en komplett leveranse. Du får også en helhetlig oversikt over kostnader og praktiske aspekter ved etableringen.

Ønsker du å gi noe tilbake til barna og nærmiljøet?  

Les om Martin Lund og hvordan han søkte støtte til rehabiliteringen av uteområdet på Berg skole.