Bruer

Bruene våre hjelper deg å komme trygt over juv, daler og elver.

Bruer på utilgjengelige plasser

Bruene utviklet av Parksystemer er relativt enkle og kan bygges på steder hvor det lite infrastruktur, eller ikke er så lett å komme til.

Bruene våre er først og fremst gangbroer som blir brukt for å krysse elver og juv, eller som eventyrlige innganger til tretopphytter. 

Forprosjekt til brubygging

I et forprosjekt ser vi på tilsendt materiale som kart og bilder, og gir en vurdering av hva som kan være mulig å få til. Viktige momenter som vurderes i forprosjektet er lengde på brua og muligheter for feste av vaier til bruspennet. Dette kan være trær, stein, bakke, stolper, etc. Deretter vil vi komme med våre anbefalinger og ideer. 

Vi drar også gjerne på befaring og som oftest er dette i forbindelse med at vi går videre til en prosjektering. 

Pris for forprosjekt avhenger av tid som blir brukt, tilgjengelig materiale og kompleksitet for byggeprosjektet.

Prosjektering og bygging av bru

Vi prosjekter og bygger brua basert på forprosjektet og i tett dialog med kunde. For et helt nøyaktig prisoverslag er det viktig å avklare tidlig om det er behov for geoundersøkelser eller vurderinger av vannføring i elv og eventuelle utfordringer ved flom.