Slik fikk Berg skole i Larvik støtte til lekeplass 

Ønsker du å forbedre lekeplassen der du bor, gi barna nye lekemuligheter og skape et levende og aktivt lokalsamfunn?

Søkte støtte til lekeplass 

Det er viktig å vite at innsatsen faktisk nytter! Vi har snakket med Martin Lund etter leveransen av en større lekeplass til Berg skole. Han har noen tips til deg som skal søke om støtte til lekeplass.

Martin Lund var lei av den mangelfulle og grå skolegården Berg skole i Larvik. Han ønsket å gjøre noe for barna, og igangsatte derfor det som skulle vise seg å bli et større nærmiljøprosjekt. I 2020 allierte han seg med kommunen, skoleledelsen, FAU, lokalpolitikere og en lokal eiendomsutvikler for å realisere arbeidet med rehabilitering og utvikling av skolens uteområder. Etter hvert som prosjektet fikk midler kunne de etablere ulike aktivitetssoner med forskjellige lekemuligheter. Blant annet fikk de  bygget lekeplass fra Høyt & Lavt Parksystem med ziplines, tretopphytter og andre spennende elementer, grillhytter, ballbinge og akehaug.

“Alle kan søke om midler, det er ikke vanskelig.” 

Tilskudd og midler fra stiftelser og fylkeskommunen

Martin forteller at det var overraskende lett å få støtte til dette prosjektet. Han mener at det er viktig å ikke overkomplisere søknadene – det viktigste er å vise at man har tillatelse til å bygge lekeplassen og konkretisere hva pengene skal gå til.

Videre forteller han at det går an å søke om midler fra ulike stiftelser som gir støtte til prosjekter og tiltak som skaper et bedre nærmiljø og tilrettelegger for fysisk aktivitet for barn og unge. Fylkeskommunene fordeler også en årlig pott med overskuddet fra spillemidlene fra Norsk Tipping. Disse midlene gis kun til utvikling av nærmiljøanlegg som kan brukes av, og være åpent for alle – både barn, unge, voksne og eldre i lokalmiljøet. 

Fikk støtte fra kommunen

Martin forteller at kommunen også bevilget penger til prosjektet. De fleste kommuner har det som kalles for «tilskudd til utendørsaktiviteter i lokalsamfunnet». Kommunen hjalp ham også med å søke om støtte til lekeplass fra Sparebankstiftelsen DNB, Gjensidigestiftelsen og SpareBank1 Stiftelsen BV samt støtte til nærmiljøanlegg fra fylkeskommunen. Prosjektet ble også bevilget penger fra en eiendomsutvikler som en del av et lokalt samarbeid. Over en treårsperiode har prosjektet blitt tildelt flere millioner kroner i støtte, og han anslår at ca halvparten kommer fra spillemidler og støtte fra de ulike stiftelsene. 

Ulike søknadsfrister 

Hvis du vurderer å starte et slikt prosjekt, understreker Martin at det er enkelt å søke om støtte, og at søknadsprosessen ikke nødvendigvis tar så lang tid, men at svartiden kan være lang. Han informerer også om at fylkeskommunene og stiftelsene har forskjellige søknadsfrister. Hvis du har tanker om å søke om støtte til en lekeplass, oppfordrer han deg derfor til å handle raskt og kontakte fylkeskommunen der du bor og de ulike stiftelsene for å få informasjon om gjeldende tidsfrister.

Slik søker du om støtte til lekeplass

Hva kan du søke om? 

Det legges stor vekt på å investere i lekeplasser og anlegg som kan benyttes av alle i lokalsamfunnet. Martin forklarer at i utgangspunktet kan man søke om midler til en rekke ulike formål, enten det er nye gymmatter, underlag til lekeplasser eller utstyr. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at hver stiftelse har sine egne kriterier som man må ta hensyn til, og det anbefales å sette seg inn i disse før man søker. Regjeringen legger også ut bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitetsanlegg.

“Du kan søke om penger til alt mulig”

Martin forteller at han i utgangspunktet sendte inn søknad om støtte med beskrivelse av hele prosjektet, men sier det kan være lurere å søke om én ting av gangen. Dette forenkler prosessen, og kanskje får man tildelt flere midler totalt sett. Han har derfor søkt om støtte for hver enkelt aktivitetssone i prosjektet. Lekeplassen fra Høyt & Lavt Parksystem fikk støtte fra Vestfold og Telemark Fylkeskommune og Sparebankstiftelsen DnB.

Skolen ble et lekeparadis

Siden prosjektet startet i 2020 har skolen fått flere aktivitetssoner og fasiliteter til glede for nærmiljøet. Etter skoletid benytter flere barn og voksne seg av skolens områder til aktiviteter, lek og bursdagsfeiringer. Berg skole har nå et levende utemiljø med en lekeplass fra Høyt & Lavt Parksystem – en unik klatrepark med ulike hinder, ziplines, lekeapparater, ballbinge og grillhytter. 

Selv om Berg skole yrer av liv og har en rekke aktivitetsmuligheter, har ikke Martin tenkt å gi seg her. I tiden fremover skal det bygges en «pumptrack» på et jorde i tilknytning til skolen. En padelbane er også en fremtidig ambisjon for å sikre at alle, uansett alder, finner noe de liker blant de ulike aktivitetssonene både innenfor og utenfor skolens område.

Lekeplass fra Høyt & Lavt Parksystem

Vil du bygge lekeplass fra Høyt & Lavt Parksystem? 

Vi tilbyr førstegangsbefaring slik at du kan få et forslag til løsninger og et tilbud på en komplett leveranse. Dette gir deg god dokumentasjon dersom du skal søke om midler til, eller skaffe finansering til å bygge lekeplass.

Vår visjon er klatring for alle! Vi tilbyr derfor skreddersydde lekeplassløsninger og vår ekspertise dekker hele prosessen fra idé til ferdigstillelse, inkludert søknadsprosesser og årlig service. Vi leverer Nett & Sprett for de minste og klatreparker tilpasset terrenget for barn, unge og voksne. Lekeplassene kan bygges med ulike underlag og følger lekeplassnormen. 

Ta kontakt for å realisere drømmen om en spennende og trygg lekeplass!

Les også om aktivitetsløypa til DNT Nedre Glomma